Hoone energiamärgis ja energiamärgise tellimine | Avalast OÜ

Hoone energiamärgis ja energiamärgise tellimine

Aitame enda kliente energiamärgise väljastamisega. Märgisega tõendatakse vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele ja sellele lisatakse soovitused hoone energiatõhususe parandamiseks.

Märgise väljastamiseks teostatakse energiaudit, mis põhineb:

  • energiaarvutusel uute hoonete puhul
  • mõõdetud või hinnatud energiakasutusel olemasolevate hoonete puhul.
Energiamärgis ja energiamärgise tellimine

Kas energiamärgis on kohustuslik?

Lühike vastus on: see sõltub. Pead küll aga teadma, et kui soovid osta kinnisvara, siis see on kohustuslik näiteks KredExi toel renoveerimiseks on energiamärgis sageli üheks tingimuseks, et renoveerimislaenu saada.

Samuti on märgise olemasolu kohustuslik juhul kui:

  • ostad eramu
  • müüda eramut
  • üürid eramud

Samuti on see kohustuslik kortermajade ja ärihoone puhul.

Kuidas leida energiatõhususarvu?

Väikeelamu energiatõhususarvu saate ka iseseisvalt kalkuleerida järgneva Exceli tabeli abil: https://www.mkm.ee/sites/default/files/vaikeelamu_energiatohususarvu_kalkulaator_2019_01_10.xlsx

Hoone energiaerikasutuse ja energiatõhususarvu klassi määramise kohta leiab infot Riigiteatajast, määrusest Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele, jõustunud 01.07.2015: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1070/7202/0013/Lisa_3.pdf#

Täna rohkem uute majadega seostatav energiamärgis on tegelikult kohustuslik iga ostetava, müüdava ja üüritava eramu, korteri ja ärihoone puhul, andes nii omanikule, ostjale kui ka üürnikule ettekujutuse hoone energiatarbimise kohta.

Scroll to Top